mokymo turinys

mokymo turinys
mokymo turinys statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymui atrinkti materialinės ir dvasinės kultūros pagrindai. Jų elementai: 1) žinios; 2) mokėjimai; 3) įgūdžiai; 4) bendravimo normos. Bendrojo lavinimo mokyklos mokymo turinio struktūrą sudaro: 1) humanitarinio ciklo dalykai (kalbos, literatūra, istorija, visuomenės mokslų pagrindai); 2) gamtos mokslų dalykai (matematika, fizika, chemija, biologija, geografija); 3) meno dalykai (dailė, muzika); 4) darbų ir technologijos mokymo dalykai (rankų darbai, darbai dirbtuvėse ir kt.); 5) fizinis lavinimas (kūno kultūra, sportas). Mokymo turinį nustato šie dokumentai ir šaltiniai: 1) mokymo planas, 2) mokymo programos, 3) vadovėliai ir kita mokyklinė literatūra. Mokymo turinys – sena mokymo problema. Iki naujųjų laikų tikrovės pažinimo rezultatai buvo labai riboti. XVII a. J. A. Komenskis manė, kad reikia mokytis visko, todėl svajojo sukurti pansofiją. J. H. Pestalocis suprato, kad visko vaikų išmokyti neįmanoma – mokykla tik turi suteikti tikrovės pažinimo elementų (elementariojo mokymo teorija). Vėliau, kuriantis ir tobulėjant gimnazijoms, įvedant vis daugiau mokymo dalykų, imta nesitenkinti vien tikrovės pažinimo elementais, pradėta kalbėti apie mokslo pagrindus. Tipiškas principas – atrinkti pavyzdžius, kurie padėtų suprasti visą nagrinėjamą dalyką. Išpopuliarėjo paradigminis, egzemplinis mokymas (H. Šojerlis,1958), kurio turinio sudarymo principas – dalis apie visumą. Kai kurių dalykų turinys pradėtas sudaryti apžvalginiu būdu, prigijo epizodinis mokymas. atitikmenys: angl. content of teaching vok. Inhalt des Unterrichts rus. содержание обучения ryšiai: dar žiūrėkmokymo programa

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • mokymo turinys — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Pagrindinių mokymo parametrų (tikslo, turinio, mokymo metodų, priemonių, vertinimo ir kt.) visuma, išreiškianti jų tarpusavio sąsają ir sąveiką vykstant nuolatiniam mokymo atnaujinimui ir plėtrai …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • mokymo turinys — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Mokymo, lavinimo ir auklėjimo sistemos dalykų, programų, metodų ir organizacinių formų aprašas, skirtas bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokykloms. atitikmenys: angl. educational curriculum; …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • mokymo programa — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Didaktiškai pagrįstas valstybinis dokumentas, kuriuo nurodoma mokomųjų dalykų dėstymo apimtis, turinys ir svarbiausi mokymo reikalavimai. Programos sudaromos atskiroms klasėms. Mokymo programos būna… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • mokymo procesas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ilgalaikė mokytojo ir mokinių pažintinė ir praktinė sąveika, per kurią mokiniai įgyja teorinės ir praktinės patirties ir pasirengia savarankiškai veikti. Šis procesas pedagogikos istorijoje buvo suprantamas… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • mokymo programa — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Dokumentas, kuriame išdėstytas sportinio rengimo turinys: žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos turi įgyti sportininkas, fizinis, techninis, taktinis, integralusis parengtumas, kurį turi… …   Sporto terminų žodynas

  • mokymo planas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Dokumentas, kuriame apibrėžiamas pagrindinis tikslas ir uždaviniai, numatomos vienų metų sportinio rengimo rūšys, turinys ir laikas. atitikmenys: angl. curriculum vok. Lehrplan, m rus. учебный… …   Sporto terminų žodynas

  • turinys — turinỹs sm. (3b) 1. LL256, L, Š, Rtr, FT, KŽ, ŠT97 prasminės sandaros elementų visuma; esmė, pagrindinė prasmė: Knygos turinỹs DŽ. Mokymo turinỹs ir metodai DŽ1. Uždavinio turinỹs DŽ1. Sąvokos turinỹs NdŽ. Be tùrinio NdŽ. Turinio ir formos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • modulinė profesinio mokymo sistema — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Mokymo sistema, kurioje profesinio mokymo turinys sudaromas ir mokymo procesas organizuojamas tokiu būdu, kad kvalifikacijas būtų galima įgyti dalimis. Modulinėje profesinio mokymo sistemoje… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • ugdymo turinys — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Bendra žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybių nuostatų sistema. atitikmenys: angl. educational content vok. Erziehungsinhalt rus. содержание воспитания ryšiai: palygink – mokymo turinys …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Inhalt des Unterrichts — mokymo turinys statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymui atrinkti materialinės ir dvasinės kultūros pagrindai. Jų elementai: 1) žinios; 2) mokėjimai; 3) įgūdžiai; 4) bendravimo normos. Bendrojo lavinimo mokyklos mokymo turinio struktūrą… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”